Vijf dagen per week staren ‘ze’ me aan. Soms glimlachend, dan weer met hun ogen draaiend. Heb ik alles duidelijk uitgelegd? Houd ik rekening met hun tempo? Organiseer ik mijn les vlot? … Meestal stel ik zulke vragen via een kort gesprek of een exit-ticket. Want er is niemand die beter weet wat goed gaat en wat beter kan dan zij, mijn leerlingen! Daarom wil ik de feedback van mijn leerlingen gestructureerder aanpakken. Hoe? Lees verder